Idufirmad, VKE-d ja tööstusettevõtted muudavad maailma. Nad hoogustavad majanduskasvu ja suudavad aidata lahendada sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme üle maailma. Selleks peavad nad aga pidama sammu oma kiiresti muutuva ärikeskkonnaga.

Technopolis Group on teinud majanduskasvu toetamiseks koostööd otsustajate ja äriettevõtetega enam kui 30 aastat. Täiustame pidevalt oma meetodeid, et aidata idufirmadel, VKE-del ja tööstusettevõtetel:

Nõustame poliitikakujundajaid ettevõtlust toetava tegevuskava koostamisel ja rakendamisel. Aitame neil edendada idufirmade loomist ja kasvu, innovatsiooni VKE-des ja uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ning arendada innovatsiooniökosüsteeme ja -klastreid. Hindame lähenemisviise ja programme ning hõlbustame poliitikaalast vastastikust õppimist. Samuti teeme strateegilisi ja teostatavuse uuringuid, eriti selleks, et hinnata määruste mõju EL-i siseturu konkurentsivõimele.

Teeme koostööd riiklike tugipankade, arengu rahastamise asutuste ja nende sponsoritega. Meie teadmised võimaldavad neil paremini tuvastada, mõista ja analüüsida idufirmade ja VKE-de rahastamise turulünki. Samuti aitame neil ettevõtete toetamiseks töötada välja uusi rahastamisvahendeid, nt võla-, omakapitali- ja kombineeritud kvaasiomakapitali vahendeid.

Lisaks on meil ka rohkelt kogemusi innovatsiooniökosüsteemide (näiteks inkubaatorite, klastrite ja ettevõtete ühenduste) toetamises. Aitame neil areneda, töötades välja tegevuskavasid, nutikaid ärimudeleid ja rahvusvahelise koostöö strateegiaid. Samuti aitame luua sidemeid ja teadmiste vahetamise platvorme innovatsiooniökosüsteemide vahel Euroopas ja eri maailmajagudes.

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded