Tulevik on digitaalne. Konkurentsivõimeliseks jääda soovivad organisatsioonid ei saa lihtsalt muutusi kõrvalt pealt vaadata. Nad peavad asuma kindlalt juhipositsioonile ja näitama teed tehisintellekti, robootika ja suurandmete vallas. Kõrgtehnoloogiad tuleb kasutusele võtta ja muuta uuenduslikeks toodeteks ja teenusteks kõigis tööstusharudes, sealhulgas traditsioonilistel aladel ja teenuste sektoris.

Technopolis soovib olla digitehnoloogiale ülemineku liider. Meie digikonsultandid toetavad poliitikakujundajaid riiklikul, piirkondlikul ja Euroopa tasandil, et aidata neil toime tulla digitehnoloogia pealetungi tekitatud raskustega tööstuses.

Tööstus-, teadus- ja innovatsioonipoliitika usaldusväärse hindajana nõustame poliitikakujundajaid ja tööstusettevõtteid, jagades nendega tähtsaid teadmisi, tõendeid ja näitajaid.

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Aruanded

Kõik aruanded