179 töötajat

33 keelt

36 doktorikraadi

Kliendikesksed lahendused
Technopolis Group sai alguse teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni hindamise alal tegutseva konsultatsioonibüroona. Kuigi hindamistegevused on endiselt meie ettevõtte üks põhiteenustest, oleme aastate jooksul omandanud põhjalikud teadmised otsusetegijate toetamiseks paljudel eri teemadel. Meie eksperdid koostavad strateegiaid ja tuleviku-uuringuid, haldavad võrgustikke ning abistavad kliente ka kõige keerukamate projektide juhtimisel. Tunneme hästi mitmesuguseid kvantitatiivseid uurimismeetodeid ja pakume tipptasemel andmeanalüüsiteenuseid. Hindame poliitikameetmeid ja nende mõju ning tutvustame neid tõhusalt nii ekspertidele kui ka laiemale üldsusele. Me ei lepi kunagi teiste jaoks loodud lahendustega, vaid teeme oma klientidega koostööd, et leida konkreetselt nende vajadustele kõige sobivam lähenemisviis.

Sõltumatud eksperdid
Soovime, et meie töö muudaks midagi. Seetõttu oleme omandanud asjatundlikkuse, mida rakendame ühiskonna- ja keskkonnaprobleeme lahendada soovivate poliitikakujundajate abistamiseks. Toetame otsusetegijaid, kes soovivad saavutada majanduskasvu kõrghariduse, teadusuuringute ja innovatsiooni, rohemajanduse alaste algatuste või ettevõtluse, VKE-de ja tööstuse toetamise kaudu. Püüame püsida kursis uusimate trendidega, täiendades pidevalt oma teadmisi digitehnoloogiale ülemineku, tervishoiu ja bioteaduste tipptaseme ning intellektuaalomandi ja standardite kohta. Lisaks oleme veendunud, et isegi kõige globaliseerunumas maailmas on tarvis tugevaid kohalikke institutsioone ja arukat kohalikku poliitikat. Seetõttu on meie eksperdid vilunud nii rahvusvahelise koostöö kui ka regionaalarengu ja ühtekuuluvuse alal. Pakume uhkusega sõltumatut tõenditel põhinevat teavet ning hindame kõrgelt läbipaistvust meie projektide kõigis tahkudes.

Aktiivne üle maailma, igal tasandil
Kolme aastakümnega on Technopolis Group kasvanud innukast idufirmast juhtivaks rahvusvaheliseks nõustamisteenuste pakkujaks, kellel on kontorid kümnes riigis. Kuigi meie juured paiknevad Euroopas, on meie silmapiir palju laiem, kuna tunneme põhjalikult ka Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonnas ning Aafrikas toimuvat. Samuti oleme edukalt ellu viinud projekte Aasias, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas.

Teeme koostööd eri tasandite ja valdkondade otsustajatega, alates rahvusvahelistest institutsioonidest, nagu Euroopa Komisjon, OECD ja mitmepoolsed arengupangad, kuni piirkondlike ja kohalike omavalitsusteni. Meie klientide hulka kuuluvad ülikoolid, teadus- ja arenduskeskused ning võrgustikuorganisatsioonid, näiteks ettevõtjate ühendused, klastrid ja inkubaatorid, aga ka valitsused.

Töötajate omanduses
Nende kasvuaastate jooksul on meie ettevõte pidevalt püsinud meie enda töötajate omanduses. Kõik Technopolis Groupi aktsionärid töötavad ka ise meie ettevõtte heaks. Selline omandistruktuur, kus meie tegevust ei mõjuta välised huvid, on toiminud tugeva vundamendina meie teenuste laiendamiseks ning poliitikakujundajate toetamiseks kogu maailmas.