Rudolfsplatz 12/11
A-1010, Viin
Austria

Telefon: +43 1 5039592
E-post: info.at@technopolis-group.com

info.at@technopolis-group.com

Technopolis Groupi Viini kontor on alates asutamisest 2000. aastal omandanud laialdased kogemused poliitika hindamise ja kujundamise ning strateegiate väljatöötamise alal. Teeme teadus-, innovatsiooni- ja tehnoloogiapoliitika valdkonnas tihedat koostööd riiklike, rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega. Viimase paari aasta jooksul oleme oma töös hakanud lähtuma rohkem institutsionaalsest vaatepunktist, uurides juhtimisprobleeme institutsioonides ja analüüsides programme nende institutsionaalses kontekstis.

Suur osa meie tööst keskendub kõrgharidusele ja teadusuuringutele. Oleme spetsialistid teadlaste karjäärivõimaluste, soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete ja kõrghariduse rahastamise teemadel. Meie kogutud ekspertteadmised ja protsessidealane oskusteave võimaldavad meil pakkuda uurimisasutustele tuge ka asutuse juhtimisel ja strateegiate väljatöötamisel. Oleme hinnanud näiteks Tšehhi tulemuspõhist teadusuuringute rahastamissüsteemi ning ka enamikku Saksamaal asuva Alexander von Humboldti Fondi suurematest rahastamisprogrammidest.

Teostame ka poliitikauuringuid ja hindamisi intellektuaalomandi ja standardite (IOS) valdkonnas selliste klientide jaoks nagu Euroopa Patendiamet, Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament. Meie IOS-i meeskond on hinnanud näiteks Euroopa Komisjoni tellimusel Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi teadmis- ja innovaatikakogukondade intellektuaalomandiõiguste strateegiat.

Samuti pakume usaldusväärseid eriteadmisi kvalitatiivsete meetodite ning andmehalduse ja -analüüsi alal. Viimastel aastatel oleme arendanud erioskusi suurandmete analüüsimises ja avaliku sektori teabe avatuse alal. Lisaks loome kohandatud vahendeid keerukate andmekogumite tutvustamiseks ja visualiseerimiseks.

Technopolis Groupi Austria kontorit juhib Katharina Warta.


Käibemaksukohustuslase number: ATU48388007

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Austria aruanded

Meie meeskond