Avenue de Tervuren 188A
B-1150 Brüssel
Belgia

Telefon: +32 2 737 74 40
E-post: info.be@technopolis-group.com

info.be@technopolis-group.com

aastal sai Technopolis Groupi Belgia kontor 15-aastaseks. Alates 2004. aastast, mil alustasime tegevust kahe konsultandiga, pole kasvanud mitte ainult meie meeskond, vaid ka meie projektide mahud ja mitmekesisus.

Meie Brüsselis asuv meeskond on tunnustatud oma töö eest mõju- ja muude hindamiste alal ning suutlikkuse eest kavandada ja teostada keerukaid, mitut riiki hõlmavaid uuringuid poliitika, õigusaktide, programmide ning teadus- ja tehnoloogiaasutuste äri- ja keskkonnamõjude kohta. Oleme eksperdid võrdlevate poliitikauuringute, poliitika kujundamise ja hindamise ning seireteenuste alal, mida me pakume nii Euroopa institutsioonidele kui ka piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Meie rahvusvaheline motiveeritud loominguliste ja kõrge kvalifikatsiooniga konsultantide meeskond osutab mitmesuguseid teenuseid. Meie töötajatel on pikaajaline kogemus poliitika ja analüütiliste veebipõhiste seireplatvormide kujundamises ja juhtimises. Samuti oleme vilunud kommunikatsioonistrateegiate koostamises ja hindamises, eelkõige innovatsiooni ja keskkonnakaitse valdkondades. Pakume tegevusnõustamist, tehnilist abi ja koolitusi programmide kavandamise ning hindamis- ja seiresüsteemide loomise kohta. Lisaks osaleme piirkondadevahelise teadus- ja innovatsioonialase koostöö analüüsimises ja arendamises.

Meie Brüsselis tegutsevad konsultandid on arvamusliidrid järgmistes valdkondades:

  • • piirkondlik ja riigisisene innovatsioon ja sellealane poliitika;
  • teaduspoliitika;
  • keskkonnamuutused, ökoinnovatsioon ja säästev areng;
  • hindamised;
  • ettevõtlus, VKE-d ja tööstuse moderniseerimine ja digiteerimine;
  • klastrid ja ärisektori analüüsid.

Kuigi suurem osa meie tööst toimub Euroopa Liidu institutsioonide heaks, teeme hindamisi ja erinevatele ühingutele.

Technopolis Groupi Brüsseli kontorit juhib Agis Evrigenis ning teda toetavad selles töös Viola Peter, Béa Mahieu ja Nikos Maroulis.


Käibemaksukohustuslase number: BE 0866397763

Mis on uut?

Kõik artiklid Kõik uudised

Belgia – poliitikaalane nõustamine aruanded

Meie meeskond