Tallinn

Technopolis Group Eesti
Maakri 23
10145 Tallinn
Estonia
T: +372 5211 994

Direktor

Katre Eljas-Taal

Enterprise No: 12104615

VAT No: EE101448901

.

Baltikum

Technopolise Balti riikide kontor asutati 2006. aasta augustis ja see oli Technopolise tegevuse loomulikuks jätkuks, kuna olime juba 1990. aasate lõpust teinud koostööd Balti riikide piirkonnas poliitikaid väljatöötavate ja ellu viivate asutustega. 

Meie Balti riikide kontor on spetsialiseerunud uuringute läbiviimisele ja avaliku sektori nõustamisele teadus- ja arendustöö ning innovatsiooni valdkonnas, samuti töötame ettevõtlus, kõrgharidus, tervishoiu ja regionaalarengu teemadega. Viime läbi analüüse ja rahvusvahelisi võrdluseid, samuti aitame välja töötada strateegiaid ja toetusprogramme ning teeme poliitikate ja programmide hindamisi. Meie klientideks on avaliku sektori organisatsioonid nii Balti riikides, Põhjamaades kui ka Euroopa Liidu institutsioonid. 

Ettevõtlus ja innovatsioonipoliitika valdkonnas oleme töötanud nõudluspoole innovatsioonipoliitika meetmetega (s.h. innovaatilised hanked, targad regulatsioonid, sotsiaalsete väljakutsete lahendamisele suunatud innovatsioon), ettevõtluse ökosüsteemidega (sh. start-upid, VKEd jm.), riskikapitali ja kapitalile ligipääsu teemadega, tehnoloogia siirde, tootearenduse ja kommertsialiseerimise, jagamismajanduse ning klastrite ja kompetentsikeskustega. Samuti viime läbi turuanalüüse eri valdkondades. Meil on teadmised ja kogemused TA&I süsteemide riiklikul tasandil hindamisest ning oleme viinud läbi teaduse hindamist Research Assessment Framework meetodil. 

Kõrghariduse valdkonnas pakume oma teadmisi haridusasutuste strateegiate ja rahvusvahelistumise plaanide koostamisel, teaduse ja erasektori koostöö arendamisel ning teadmussiirdes, organisatsiooniliste muudatuste juhtimises, aga ka kõrghariduspoliitikate ülevaadete koostamisel ja analüüsil ning institutsionaalsel hindamisel. 

Tervishoiu valdkonnas oleme hinnanud erinevaid tervishoiuprogramme. Regionaalpoliitikas oleme samuti hinnanud erinevaid EL ja kahepoolseid koostööprogramme ning viinud läbi mõjuanalüüse. 

Oma tugevusteks peame oma teadmiste mitmekesisust ning ligipääsu erinevatele ekspertteadmistele rahvusvahelisel maastikul. 
Räägime töökeelena vabalt eesti, leedu, läti, inglise, soome ja vene keelt.