Kõrghariduspoliitika

21. sajandil seisavad Euroopa ees uue mastaabiga konkurentsivõime-alased väljakutsed ning nende lahendamisel on esmatähtis Euroopa kõrgharidussüsteemi võimekus ja potentsiaal innovatsiooni ja kasvu toetamiseks ning kõrge kvalifikatsiooniga talendikate inimeste koolitamiseks. Technopolis Group’il on oma temaatiline kõrghariduse poliitikale spetsialiseerunud töögrupp, mis ühendab riiklikud ja rahvusvahelised ekspertteadmised kõigist meie kontoritest. Meie klientide hulgas on riiklikud ja rahvusvahelised organisatsioonid nagu Euroopa Komisjon, OECD, riikide valitsused, ülikoolid ja muud organisatsioonid.

Kõrghariduse töögrupp osutab ekspertteenuseid mitmetel erinevatel aladel:

  • ülevaade kõrgharidussüsteemist ja trendianalüüsid,
  • institutsionaalne hindamine,
  • organisatsioonilised muutused, sh ülikoolide ühinemine,
  • institutsionaalse strateegia väljatöötamine ja muutmine,
  • rahvusvahelistumise kava koostamine,
  • ülikooli ja ettevõtete vaheline koostöö ning teadmiste siire,
  • EL algatuse Open Education vahendid

Entrepreneurial Higher Education Institutions

HEInnovate is a self-assessment tool for Entrepreneurial Higher Education Institutions. It is an initiative of the European Commission, DG Education and Culture and the OECD LEED forum, and supported by a panel of six independent experts. The website has been designed and is managed by Technopolis under a Framework Contract agreement with the European Commission,…

Vaata aruannet

European Forum Co-operation between Higher Education and the Business Community

The University Business Forum is an initiative of DG EAC to bring together stakeholders involved in UBC in the area of higher education for design of curriculum, mobility, knowledge transfer and entrepreneurship education. This contract provided think pieces and input papers for the thematic forums as well as running expert groups to help shape future…

Vaata aruannet

Evaluation of Nordplus

Nordplus and its five sub-programmes Nordplus Junior, Nordplus Higher Education, Nordplus Adult, Nordplus Horizontal and Nordplus Nordic Languages were all evaluated. The evaluation had both summative and formative traits and the evaluation team focused on the performance and impacts of Nordplus and its sub-programmes, with a view on the expected delivery of activities and outcomes…

Vaata aruannet

EU-US Study on credit systems in higher education

The report was a comprehensive comparative study on higher education credit systems in Europe and US. Compare experiences and identify best practices for enhancing transparency and recognition of study abroad periods between the US and EU. The results of the study led to recommendations for translation between EU and US credit systems to facilitate mobility

Vaata aruannet
Vaata edasi