Rohemajandus

Technopolis Group on juhtiv nõustaja, kes aitab poliitikakujundajatel teha õigeid majanduslikke, sotsialaseid ja keskkonna-alaseid valikuid. Oleme spetsialiseerunud keskkonnamõjude ja laiemate jätkusuutlikkuse alaste teemade integreerimisele teaduse-, tehnika- ja innovatsioonipoliitikatesse ning ulatuslikumalt majandusarengu poliitikatesse nii Euroopa, riiklikul kui regionaalsel tasandil. Meie konsultandid on tunnustatud eksperdid ja juhtivad mõtlejad ökoinnovatsiooni ja tõhusa ressursikasutuse alaste poliitikauuringute valdkonnas. Meil on hea kogemus teisendada ambitsioonikad poliitikaeesmärgid ja teadusuuringute tulemused valitsuste jaoks elluviidavateks nõuanneteks.

Viimase kümne aasta jooksul on ettevõte edukalt juhtinud näiteks järgmisi projekte:

  • ELi tasandil ja riiklikul tasandil võrdlusuuringud ökoinnovatsiooni poliitika- ja äritrendide kohta, sealhulgas heade tavade näited EList ja väljastpoolt;
  • ELi organisatsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks ökoinnovatsiooni ja jätkusuutlikkuse mõõdikute kogumine ja analüüsimine, sealhulgas online andmebaaside ja komposiitindikaatorite loomine (EU eco-innovation scoreboard);
  • öko-innovatsioonile ning teadus-, innovatsiooni- ja muude poliitikate keskkonnamõjudele keskenduvate hindamiste ja mõjuhinnangute teostamine, sealhulgas metoodikate ja mõõdikute väljatöötamine;
  • tehnoloogiate- ja poliitikaalaste süvajuhtumiuuringute koostamine, mis keskenduvad OECD riikide valitud keskkonnatehnoloogiatele ja -poliitikameetmetele;
  • uuringud tekkivate roheliste ärimudelite ja väärtusahelate kohta, mis on olulised ressursitõhusale, madala süsinikuheitega majandusele ülemineku jaoks, sealhulgas uute trendide mõjud poliitikatele.

Cooperation fostering industrial symbiosis: market potential, good practice and policy actions

Industrial symbiosis (IS) is a systems approach to a more sustainable and integrated industrial system, which identifies business opportunities that leverage underutilised resources (such as materials, energy, water, capacity, expertise, assets etc.) (Lombardi & Laybourn, 2012). IS involves organisations operating in different sectors of activity that engage in mutually beneficial  transactions to reuse waste and…

Vaata aruannet

Study to Monitor the Economic Development of the Collaborative Economy in the EU

The study measured the current level of development of the collaborative economy of the EU-28 across the transport, accommodation, finance and online skills sectors. The size of the collaborative economy relative to the total EU economy was estimated to be EUR 26.5 billion (0.17% of EU-28 GDP in 2016). Similarly, it is estimated that about 394,000 persons are employed…

Vaata aruannet

What public policies to promote economies of raw materials?

A benchmark for material efficiency policies implemented in eight countries and transposition study in France. Download the executive summary in English.

Vaata aruannet

Research and Innovation in climate change, resource efficiency and raw materials

The goal of the study is to support the EC in promoting successful research and innovation (R&I) policies and programmes under the Specific Programmes of Horizon 2020 in support of Flagship Initiatives “Innovation Union” and “Resource Efficient Europe” with a focus on the specific challenge “Climate Action, resource efficiency and raw materials”.  

Vaata aruannet
Vaata edasi