Meie lugu

Our storyTechnopolis Group asutati 1989. aastal Brightonis (Ühendkuningriikides) konsultatsiooniettevõttena, mis keskendus teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni alastele poliitikahindamistele. 1996. aastal laienesime Madalmaadesse, asutades Amsterdamis oma kontori, millele järgnes 1998. aastal kontor Pariisis, 2000. aastal Viinis, 2004. aastal Brüsselis ja Stockholmis (omandades ettevõtte Faugert and Co Utvärdering). 2006. aastal asutati Tallinnas Balti riike kattev kontor ning lõpuks 2009. aastal avati Frankfurdi kontor. 2011. aastal toimunud ühinemine ettevõttega ITD.Eu tugevas meie positsiooni Prantsusmaal veelgi.

Lisaks meie geograafilisele ulatusele oleme laienenud ka tegevusalade lõikes. Technopolis Group töötab täna nii regionaalsel, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil teadusuuringute, innovatsiooni, väike- ja keskmiste ettevõtete, ülikoolide ja teadusinstituutide, uute tehnoloogiate, klastrite ja tööstusharude, majandusliku ja sotsiaalse arengu, tervishoiu ja loodusteaduste, keskkonnakaitse ja säästva arengu vallas.

Praegu oleme oma Euroopa ‘juurtelt’ edasi liikumas ning oleme edukalt viinud läbi projekte ka Hiinas, Lõuna-Koreas, Indias, Austraalias, Uus-Meremaal, Kolumbias, Tšiilis, Venetsueelas, Brasiilias, Põhja-Ameerikas ja Kuveidis.

Kokku hõlmab meie kogemus 66 riiki ning see arv kasvab iga aastaga.

Tänaseks on meil ca 100 eksperti – oleme oma valdkonnas juhtiv konsultatsiooni- ja uurimiskonsortsium. Meie projektimeeskonnad koosnevad sageli ekspertidest mitmetest Technopolis’e kontoritest.

Meie eesmärgiks on olla väljapaistev poliitikanõustaja ja otsustusprotsessi toetaja, kes annab organisatsioonidele ja poliitikategijatele tõenditel ja kogemusel põhinevat nõu. Meie missiooniks on aidata kaasa keskkonna-alaste ja sotsiaal-majanduslike väljakutsete lahendamisele ning julgemalt panustada teadusesse, tehnoloogia arengussse, innovatsiooni ning haridusse.