Meie kliendid

Technopolis Group töötab avaliku sektori ja mittetulunduslike organisatsioonide heaks, kelle missiooniks on kaasa aidata keskkonna-alaste ja sotsiaal-majanduslike väljakutsete lahendamisele ning suurendada teaduse, tehnoloogia, innovatsiooni ja hariduse panust majanduse arengus.

Meie klientide profiil on mitmekülgne:

  • riiklikud ja regionaalsed valitsusasutused, ministeeriumid ja rahastajad,
  • rahvusvahelised organisatsioonid nagu Euroopa Komisjon, OECD ja Euroopa Patendiamet,
  • avaliku ja erasektori koostöövõrgustikud ja konsortsiumid,
  • teaduskeskused ja ülikoolid,
  • äriettevõtted,
  • heategevuslikud organisatsioonid.

Meie eesmärgiks on toetada poliitikategemise otsustusprotsesse tõenduspõhisuse ja analüüsiga. Aitame poliitikategijatel:

  • õppida rahvusvahelistest kogemustest,
  • muuta igapäevaseid juhtimistegevusi tõendus- ja teadmistel põhinevaks,
  • kujundada strateegilisi otsuseid,
  • toetada komplekssete protsesside toimimist.