Meist ja karjäär

AboutTechnopolis Group’i eesmärgiks on olla innovatiivse mõtlemise ja olemise sünonüümiks.

Technopolise eksperdid osutavad konsultatsiooniteenuseid, mis on …

  • sõltumatud,
  • tõenduspõhised,
  • professionaalsed,
  • läbipaistvad,
  • kogemustest ja probleemidest ajendatud,
  • kliendile orienteeritud,
  • innovatiivsed,

… toetamaks poliitikakujundajaid ja organisatsioone vajalike poliitikate elluviimisel.

Technopolis Group on 25 aastat olnud juhtiv uuringute ja innovatsioonialaste teadmiste looja ja kasutaja Euroopas. Konsortsiumi teenustevalikus on eriti tugeval kohal rahvusvahelised poliitikahindamised ning muud teadus-, arendus- ja innovatsioonialased analüüsid ja uuringud.