Policyövervakning och benchmarking

Sedan början av 2000-talet har vi utvecklat och administrerat en rad informationsplattformar för omvärldsbevakning, i synnerhet på uppdrag av EU-kommissionen. Detta har möjliggjort jämförande studier av utvecklingen inom kunskapstriangeln i olika länder och regioner, som vi har levererat till beslutsfattare och andra intressenter.

Genom initiativ som Innovation Trendchart och ERAWATCH och Eco Innovation Observatory har vi genomfört banbrytande arbete med att beskriva och analysera policyutvecklingen i Europa. De data som sammanställs av vårt nätverk av experter ger oss en möjlighet att effektivt genomföra analyser, belysa trender och finna goda exempel, som underlag för beslutsfattande.

European Innovation Scoreboard 2011-12

This project was designed to provide the innovation policy community with statistical and economic analyses that allow the evaluation and the characteristics and performances of national and regional innovation systems. The tasks delivered under this service contract were the continuation of activities under the previous European Innovation Scoreboard (EIS) project. Within this framework, Technopolis Group…

Visa rapport

ERAWATCH Country reports Research inventory 2010-11

This assignment continued the production and updating of both the ERAWATCH Research Inventory and Annual ERAWATCH Analytical Country Reports, which assessed the progress made by the Member States in the implementation of the Lisbon Strategy, in particular with regard to private and public R&D investment and on the contribution to the realisation of the European…

Visa rapport

Regional Innovation Monitor

The Regional Innovation Monitor (RIM) provided policy-makers, other innovation actors and researchers with information on and analysis of the existing innovation policy measures in the EU Member States at a sub-national level (NUTS 1 or 2). The results of these activities were centralised in [output] a repository and disseminated via dedicated Regional pages in DG…

Visa rapport

Private: Eco-Innovation Observatory

The Eco-Innovation Observatory is a European Commission funded project that has been run by Technopolis Group since 2009  to provide detailed sectoral analysis on eco-innovation trends in the EU.  The main activities include: Collection and analysis of data on future market and technology trends of eco-innovation, taking into account the situation in Member States and in…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori