View reports
Faugert & Co Utvärdering AB
Skeppargatan 27
11452 Stockholm
Sweden
T: +46 8 55 11 81 00

F: +46 8 55 11 81 01

Direktör

Tomas Åström

Registration/VAT No: SE556444 798401

Sverige

Faugert & Co Utvärdering AB grundades 1992 och blev, efter många år av samarbete på projektnivå, del av Technopolisgruppen 2004. Vi utvecklar kunskap av betydelse för samhällets förmåga att lösa stora framtidsfrågor. Vår roll är att leverera underlag för en evidensbaserad policyutveckling och ett upplyst beslutsfattande. Vi utvärderar, analyserar och agerar rådgivare inom kunskapstriangelns tre områden forskning, utbildning och innovation.

Faugert & Co Utvärdering AB har en särskilt lång och gedigen meritlista när det gäller uppdrag om universitet och högskolor – både som studieobjekt och som kunder – och uppdrag om samverkansforskning mellan näringsliv och lärosäten. Vi menar att vår konkurrenskraft ligger i vår metodkunskap kombinerad med vår domänkunskap om en rad sektorer och branscher.

Vår ambition är att våra kunder ska fortsätta att uppfatta oss som:

  • Leverantör av högkvalitativa tjänster
  • Skapare av värdefulla möjligheter till lärande
  • Den naturliga leverantören för svåra och utmanande uppdrag
  • Mycket prisvärda

Våra kunder är svenska myndigheter, universitet och högskolor, forskningsinstitut, bransch- och intresseorganisationer med intresse av att påverka policyutvecklingen inom kunskapstriangeln, samt några privata företag. Vi har under de senaste fem åren även gjort stora insteg på den norska marknaden, och Norges forskningsråd är nu en av våra största kunder. Ungefär en tredjedel av vår omsättning utgörs av export, främst till myndigheter i andra nordiska länder, Nordiska ministerrådet och dess institutioner, samt Europeiska kommissionen.

Tomas Åström leder det svenska teamet, som utmärks av sin höga utbildningsnivå och en imponerande meritlista inom alla delar av kunskapstriangeln.