Forskning, utveckling och innovation

Technopolis har över 25 års erfarenhet av att arbeta med forskning, utveckling och innovation. Vårt arbete omfattar grundläggande, tillämpad och industriell forskning samt teknisk utveckling och innovation. Våra projekt är relevanta för och riktar sig till forskningsfinansiärer, högskolor, universitet, forskningsinstitut, privat-offentliga partnerskap, stiftelser och näringsliv.

MoRRI – final presentation – Day 1, 6th March 2018

The presentation was delivered at the final event of the MoRRI project and facilitated the discussions on technical aspects of the project. The event involved a group of experts who were invited to comment, in a structured form on: The findings of the study, their relevance and robustness (including the accuracy of the data and…

Visa rapport

MoRRI final event presentations Day 2- 7th March (D15.1) Part 3

This presentation was delivered at the final event of the MoRRI project during the discussions on policy aspects. The main objective of the event was to disseminate the findings of the MoRRI study. The event had,  as input,  a public access version of the final draft of the study report (D11). This deliverable was circulated…

Visa rapport

Presentations MoRRI final event (D15) – 7th March Part 2

This presentation was delivered at the final event of the MoRRI project during the discussions on policy aspects. The main objective of the event was to disseminate the findings of the MoRRI study. The event had,  as input,  a public access version of the final draft of the study report (D11). This deliverable was circulated…

Visa rapport

Presentations MoRRI final event (D15) – 7th March part 1

This presentation was delivered at the final event of the MoRRI project during the discussions on policy aspects. The main objective of the event was to disseminate the findings of the MoRRI study. The event had,  as input,  a public access version of the final draft of the study report (D11). This deliverable was circulated…

Visa rapport