Grön ekonomi

Technopolis Group är ledande när det gäller att hjälpa beslutsfattare att träffa ekonomiska, sociala och miljömässiga vägval. Vi specialiserar oss på att integrera miljöpåverkan och hållbarhetsfrågor med forsknings-, utvecklings- och innovationspolitik, men även med en bredare ekonomisk utvecklingspolitik på europeisk, nationell och regional nivå. Våra konsulter är erkända experter inom forskning med inriktning på miljöinnovation och resurseffektivitet. Vår unika kompetens gör det möjligt för oss att omsätta ambitiösa politiska mål och forskning till handfasta råd för beslutsfattare.

Under de senaste tio åren har Technopolis Group framgångsrikt lett flera olika uppdrag:

  • Jämförande studier på nationell och EU-nivå avseende miljöinnovation och marknadstrender
  • Insamling och analys av indikatorer för miljöinnovation och hållbarhet på uppdrag av EU och andra internationella organisationer
  • Utvärderingar och effektanalyser med fokus på miljöinnovation och miljöpåverkan av politiska åtgärder
  • Djupgående fallstudier av miljötekniska lösningar och instrument i OECD-länderna
  • Studier av nya gröna företagsmodeller och värdekedjor som är relevanta för övergången mot en resurseffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp, exempelvis genom konsekvensanalyser av nya trender

 

 

International Comparison of Energy Transitions

Technopolis Group studied the energy transitions of Belgium, Denmark, Germany, France and the United Kingdom on behalf of the Dutch Topsector Energy. The focus on institutional factors in this study emphasised the fact that the foreign policy success of historical choices and cultural aspects in one country could not be replicated in another.  The country studies…

Visa rapport

Regulatory barriers for the circular economy

Circular Economy is defined as an economy “where the value of products, materials and resources is maintained in the economy for as long as possible, and the generation of waste minimised”. In its ‘Circular Economy Package’ of December 2015, the EC wants “to help European businesses and consumers to make the transition to a stronger…

Visa rapport

Research and Innovation in climate change, resource efficiency and raw materials

The goal of the study is to support the EC in promoting successful research and innovation (R&I) policies and programmes under the Specific Programmes of Horizon 2020 in support of Flagship Initiatives “Innovation Union” and “Resource Efficient Europe” with a focus on the specific challenge “Climate Action, resource efficiency and raw materials”.  

Visa rapport

Green sectors in Eastern Europe and NIS: overview of general trends

The report gives an extended analysis based on the environmental goods trade statistics for the World and sub regions including Europe (especially South East Europe, EU and EUR new member states, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, and South Eastern Europe) Latin America and South East Asia regions in order to identify the cross-country trends…

Visa rapport
Visa alla rapporter i denna kategori