Strategische ondersteuning en advies

Organisaties op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie hebben te maken met een continu veranderende institutionele, maatschappelijke, economische en technologische context. Wij helpen hen in deze veranderende en internationale omgeving te opereren en geven advies over strategie, beleid en nieuwe initiatieven. We adviseren beleidsmakers bij de overheid, maar ook universiteiten, onderzoeksinstellingen, publiek-private samenwerkingen, netwerken en semioverheden behoren tot onze klanten.

Bij het ontwikkelen van onze adviezen maken we onder meer gebruik van toekomstverkennende methoden als roadmapping, technology mapping, technology assessment, Delphi en foresight, en van technieken voor gezamenlijke strategieformulering, zoals SWOT-analyses, benchmarks en netwerkanalyses (al dan niet in sessies gezamenlijk met u en/of uw stakeholders). Daarnaast beheersen we ook diverse andere technieken die we kunnen toepassen al naar gelang uw specifieke behoeften.

The Latvian Research Funding System

This report reviews Latvia’s existing funding allocation systems and processes and proposes improvements based on best practice, including an overall institutional/organisational structure for managing the funding system, tailored to the specificities of the Latvian situation. The study was carried out by a panel of experts, under the Horizon 2020 Policy Support Facility, based on document…

Toon rapport

The 'Optimisation of Financial Tools' in Renewable Energies

Technopolis supported the inception of the project: ‘optimise funding tools’ and organised a network facilitation effort in order to move towards an integrated development of the renewable energy industry and foster energy efficiency’ under the 2nd Call for Projects of the EUROPACT (ERDF technical assistance) programme’s Regional Initiative Strand. This project, which brought together the…

Toon rapport

Coordination and governance of the UK STI system between the national and sub-national level

In this project, Technopolis provided strategic advice and support to Peru’s national council for science and technology, CONCYTEC, to understand the governance mechanisms (strategic plans, programmes, organisational structure) used in the UK to coordinate STI policy across the different government agencies. The project fed into a wider programme to reform and modernise Peru’s support for…

Toon rapport

European Forum Co-operation between Higher Education and the Business Community

The University Business Forum is an initiative of DG EAC to bring together stakeholders involved in UBC in the area of higher education for design of curriculum, mobility, knowledge transfer and entrepreneurship education. This contract provided think pieces and input papers for the thematic forums as well as running expert groups to help shape future…

Toon rapport
View more