Groene economie

Technopolis Group helpt beleidsmakers bij het inzetten van het wetenschaps- en innovatiebeleid en in bredere zin economisch ontwikkelingsbeleid voor het oplossen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Onze consultants zijn erkende experts in beleidsonderzoek op het gebied van eco-innovatie en het efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.
Wij brengen wetenschappelijk onderzoek en praktijkkennis samen in een hanteerbaar advies waarmee overheden en andere publieke organisaties hun ambitieuze beleidsdoelen kunnen halen.

De afgelopen 10 jaar voerde de Technopolis Group opdrachten uit voor nationale, regionale en internationale opdrachtgevers.

Voorbeelden van deze opdrachten zijn:

  • De ontwikkeling en analyse van duurzaamheidsindicatoren en het systematisch bijhouden van deze indicatoren (Eco-Innovation Scoreboard, voor de Europese Commissie).
  • Het ontwikkelen van een methode voor het bepalen van de duurzaamheideffecten van onderzoek- en innovatiebeleid.
  • Studies naar ‘greenbusiness models’ en groene waardeketens en de beleidsimplicaties van deze modellen voor de overgangnaar een zuinige, koolstofarme economie.
  • Vergelijkende landenstudies op eco-innovatiebeleid en marktontwikkelingen op eco-innovatiegebied.
  • Uitvoeren van diepgravende case studies van beleidsmaatregelen en technologieën op het terrein van milieu-innovatie in OESO-landen.

International Comparison of Energy Transitions

Technopolis Group studied the energy transitions of Belgium, Denmark, Germany, France and the United Kingdom on behalf of the Dutch Topsector Energy. The focus on institutional factors in this study emphasised the fact that the foreign policy success of historical choices and cultural aspects in one country could not be replicated in another.  The country studies…

Toon rapport

Regulatory barriers for the circular economy

Circular Economy is defined as an economy “where the value of products, materials and resources is maintained in the economy for as long as possible, and the generation of waste minimised”. In its ‘Circular Economy Package’ of December 2015, the EC wants “to help European businesses and consumers to make the transition to a stronger…

Toon rapport

Research and Innovation in climate change, resource efficiency and raw materials

The goal of the study is to support the EC in promoting successful research and innovation (R&I) policies and programmes under the Specific Programmes of Horizon 2020 in support of Flagship Initiatives “Innovation Union” and “Resource Efficient Europe” with a focus on the specific challenge “Climate Action, resource efficiency and raw materials”.  

Toon rapport

Green sectors in Eastern Europe and NIS: overview of general trends

The report gives an extended analysis based on the environmental goods trade statistics for the World and sub regions including Europe (especially South East Europe, EU and EUR new member states, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, and South Eastern Europe) Latin America and South East Asia regions in order to identify the cross-country trends…

Toon rapport
View more