Intellectuele eigendomsrechten en normen

De bescherming van intellectueel eigendom is een steeds belangrijker wordend instrument voor de bevordering van innovatie, creativiteit en de verspreiding van kennis. Dit zien we ook terug in de cijfers, zoals bijvoorbeeld in het aantal octrooiaanvragen dat per jaar bij het Europees Octrooibureau wordt ingediend.  Dit groeit gestaag, tussen 2005 en 2015 met 50%. Ook het aantal aanvragen voor andere vormen van bescherming van intellectueel eigendom zoals auteursrechten, handelsmerken en ontwerpen groeit sterk.

Voor bedrijven, onderzoeksorganisaties en beleidsmakers wordt management van intellectueel eigendom dan ook steeds belangrijker. Technopolis Group heeft door opdrachten voor verschillende klanten expertise op dit terrein opgebouwd. Graag zetten wij deze expertise ook voor u in bij het ontwerpen, monitoren en beoordelen van beleid en strategie op het gebied van intellectueel eigendom.

Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED)

The study aims to provide “Support for an ex-post evaluation of Directive 2004/48/EC [IPRED] and for an Impact Assessment in view of legislative proposals modernising the enforcement of IPR”. IPRED has been implemented between 2005-2009. A first, early evaluation (2011) could not establish significant impacts. Given the changes – in particular in the digital environment…

Toon rapport

Evaluation of the application of Regulation 386/2012

This evaluation concerns the implementation of Regulation (EU) No 386/2012 on entrusting the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (former OHIM) with tasks related to the enforcement of intellectual property rights (IPRs), including assembling public- and private-sector representatives as a European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. The evaluation analyses the relevance, effectiveness, efficiency,…

Toon rapport

Study on the contribution of standardization to innovation in European-funded research projects

This study for CEN analysed the nature and extent to which FP6 and FP7 projects use standardisation as an input to their work or as a means to codify and disseminate the knowledge created through projects. Desk research, interviews and surveys were used to identify the role of standards within FP6/7 projects and a series…

Toon rapport

European Institute of Innovation and Technology Policy Study

Technopolis supports research organisations in their development, assessment and formulation of IPR strategies. This study – written on behalf of the European Commission, DG EAC, and in collaboration with ISIS Enterprise, the technology transfer firm of the University of Oxford – reviewed the current state of development of the IPR strategies of the first three…

Toon rapport
View more