Stratēģiskie padomi un konsultācijas

Zinātnes, pētījumu un inovāciju organizācijas darbojas mainīgos institucionālos, sabiedrības, ekonomikas un tehnoloģiju kontekstos. Technopolis sniedz ieteikumus politikas veidotājiem stratēģijas un politikas jomā, kā arī jaunu atbalsta instrumentu izstrādē starptautiskās politiskās vides pārmaiņu apstākļos. Mūsu komanda konsultē arī augstskolas, pētniecības organizācijas un publiskos un privātos sadarbības tīklus par stratēģijas izstrādi, jaunu iniciatīvu uzsākšanu vai biznesa plānu sastādīšanu.

Stratēģijas ieteikumu sniegšanā mēs izmantojam tādus instrumentus kā prospektīvās metodes, piemēram, ceļa karšu izstrādi, tehnoloģiju analīzi, prognozēšanu, grupu stratēģijas formulēšanu, SVID analīzi, salīdzinošo analīzi, sociālo tīklu analīzi un daudzas citas metodes atbilstoši specifiskām vajadzībām.

UK Research and Innovation, Support to the generation of a Research and Innovation Funding Service

The newly formed UK Research and Innovation (UKRI) aims to have the best research and innovation funding service in the world. To assist in this mission, Technopolis Group assembled a panel of internal and external senior experts to provide a comparative perspective from several other research and/or innovation funders across Europe, to highlight best practice…

Skatīt ziņojumu

Connecting Science and Society: NWO strategy 2019-2022

NWO, the Dutch Research Council, wanted to develop a new strategy for the coming years. An internal project team was responsible for this and was supported by Technopolis Group and subcontractor Organisatievragen. The support included the (co-) design of the strategy formulation process, organisation of internal and external stakeholder interaction and support in drafting the…

Skatīt ziņojumu

The Latvian Research Funding System

This report reviews Latvia’s existing funding allocation systems and processes and proposes improvements based on best practice, including an overall institutional/organisational structure for managing the funding system, tailored to the specificities of the Latvian situation. The study was carried out by a panel of experts, under the Horizon 2020 Policy Support Facility, based on document…

Skatīt ziņojumu

Support to EU-India Innovation cooperation

This project focus on strengthening cooperation between European and Indian start-up ecosystems and reinforcing European presence in India in the area of innovation.  The project has two separate initiatives. The first activity under this project aims at connecting incubators, including coaches and mentors, and start-ups. Connecting coaches and mentors will allow connecting incubators which will…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk