Stratēģiskie padomi un konsultācijas

Zinātnes, pētījumu un inovāciju organizācijas darbojas mainīgos institucionālos, sabiedrības, ekonomikas un tehnoloģiju kontekstos. Technopolis sniedz ieteikumus politikas veidotājiem stratēģijas un politikas jomā, kā arī jaunu atbalsta instrumentu izstrādē starptautiskās politiskās vides pārmaiņu apstākļos. Mūsu komanda konsultē arī augstskolas, pētniecības organizācijas un publiskos un privātos sadarbības tīklus par stratēģijas izstrādi, jaunu iniciatīvu uzsākšanu vai biznesa plānu sastādīšanu.

Stratēģijas ieteikumu sniegšanā mēs izmantojam tādus instrumentus kā prospektīvās metodes, piemēram, ceļa karšu izstrādi, tehnoloģiju analīzi, prognozēšanu, grupu stratēģijas formulēšanu, SVID analīzi, salīdzinošo analīzi, sociālo tīklu analīzi un daudzas citas metodes atbilstoši specifiskām vajadzībām.

The Latvian Research Funding System

This report reviews Latvia’s existing funding allocation systems and processes and proposes improvements based on best practice, including an overall institutional/organisational structure for managing the funding system, tailored to the specificities of the Latvian situation. The study was carried out by a panel of experts, under the Horizon 2020 Policy Support Facility, based on document…

Skatīt ziņojumu

The 'Optimisation of Financial Tools' in Renewable Energies

Technopolis supported the inception of the project: ‘optimise funding tools’ and organised a network facilitation effort in order to move towards an integrated development of the renewable energy industry and foster energy efficiency’ under the 2nd Call for Projects of the EUROPACT (ERDF technical assistance) programme’s Regional Initiative Strand. This project, which brought together the…

Skatīt ziņojumu

Coordination and governance of the UK STI system between the national and sub-national level

In this project, Technopolis provided strategic advice and support to Peru’s national council for science and technology, CONCYTEC, to understand the governance mechanisms (strategic plans, programmes, organisational structure) used in the UK to coordinate STI policy across the different government agencies. The project fed into a wider programme to reform and modernise Peru’s support for…

Skatīt ziņojumu

European Forum Co-operation between Higher Education and the Business Community

The University Business Forum is an initiative of DG EAC to bring together stakeholders involved in UBC in the area of higher education for design of curriculum, mobility, knowledge transfer and entrepreneurship education. This contract provided think pieces and input papers for the thematic forums as well as running expert groups to help shape future…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk