Politikas monitorings un salīdzināšana

Kopš 2000. gadu sākuma mēs, galvenokārt Eiropas Komisijas uzdevumā, esam izstrādājuši un pārvaldījuši virkni politikas monitoringa platformu, kuras ļauj lēmumu pieņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm iepazīties ar politikas attīstības tendencēm dažādās valstīs un reģionos un tos salīdzināt.

Mēs kā pirmatklājēji sākām politikas darbības rezultātu, pārvaldības un specifisku politikas iniciatīvu salīdzināšanu ar tādu platformu palīdzību kā Innovation TrendChart, ERAWATCH, Reģionālo Inovāciju Monitorings un Ekoinovāciju Observatorija.

Ar mūsu ekspertu tīkla palīdzību savāktie dati ļauj mums ātri sagatavot analītiskus ziņojumus par politikas tendencēm un tās praktisko ieviešanu, kā arī iegūt labās prakses piemērus nākotnes politikas izveidošanai un izstrādei.

European Innovation Scoreboard 2011-12

This project was designed to provide the innovation policy community with statistical and economic analyses that allow the evaluation and the characteristics and performances of national and regional innovation systems. The tasks delivered under this service contract were the continuation of activities under the previous European Innovation Scoreboard (EIS) project. Within this framework, Technopolis Group…

Skatīt ziņojumu

ERAWATCH Country reports Research inventory 2010-11

This assignment continued the production and updating of both the ERAWATCH Research Inventory and Annual ERAWATCH Analytical Country Reports, which assessed the progress made by the Member States in the implementation of the Lisbon Strategy, in particular with regard to private and public R&D investment and on the contribution to the realisation of the European…

Skatīt ziņojumu

Regional Innovation Monitor

The Regional Innovation Monitor (RIM) provided policy-makers, other innovation actors and researchers with information on and analysis of the existing innovation policy measures in the EU Member States at a sub-national level (NUTS 1 or 2). The results of these activities were centralised in [output] a repository and disseminated via dedicated Regional pages in DG…

Skatīt ziņojumu

Private: Eco-Innovation Observatory

The Eco-Innovation Observatory is a European Commission funded project that has been run by Technopolis Group since 2009  to provide detailed sectoral analysis on eco-innovation trends in the EU.  The main activities include: Collection and analysis of data on future market and technology trends of eco-innovation, taking into account the situation in Member States and in…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk