Izvērtēšana

Technopolis izvērtē politikas strateģijas un ieviešanas programmas, pētniecības centrus, zinātnes finansēšanas organizācijas, sadarbības tīklu organizācijas, kā arī nacionālās pētniecības un inovāciju sistēmas kopumā. Izvērtējumos iekļauti ietekmes novērtējumi, vidus termiņa izvērtējumi, kolēģu savstarpējā novērtēšana, ex-post izvērtējumi, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmes novērtējumi. Mūsu plašā starptautiskā pieredze ļauj mums veikt izvērtēšanu projekta, programmas, portfolio, institucionālā un inovāciju sistēmas līmenī.

Mūsu komanda pārvalda vismūsdienīgākās kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes un pastāvīgi atjaunina un uzlabo savas analītiskās prasmes un metodes. Izvērtēšanas ietvara sagatavošanai mēs palīdzam izstrādāt rezultatīvos rādītājus un monitoringa sistēmas. Mēs nododam tālāk savu pieredzi, apmācot politikas veidotājus un īstenotājus izvērtēšanas jomā un varam sasaistīt izvērtēšanas rezultātus ar programmu, politikas un organizatoriskiem uzlabojumiem.

 

A Good Council? Evaluation of the Research Council of Norway

The evaluation of the Research Council of Norway (RCN) provided an assessment in relation to the overarching goals that were established for the Council’s activities as both a Research Council and an Innovation Agency. It covered the Research Council’s roles in the research system in the light of recent developments, including an increase in independence for research institutions accompanied with more clearly defined strategic responsibilities, and the internationalisation of research.

Skatīt ziņojumu

A Meta Evaluation of the Swedish Energy Agency

Technopolis Group’s meta evaluation reviewed all programme evaluations performed by the Swedish Energy Agency since 2000. It identified key learnings which were used to inform the design of a future system for project quality assessment, monitoring, evaluation and impact assessment (ex post). The overall conclusion reached through the meta evaluation is that the evaluations commissioned…

Skatīt ziņojumu

Evaluation of Tekes

Tekes was founded in 1983 and is the central Finnish agency responsible for the formulation and implementation of technology and innovation policy. According to the Tekes Act the objective of Tekes is to promote the development of industry and services by means of technology and innovations. Its activities must renew industries, increase value added, improve…

Skatīt ziņojumu

Evaluation of Walloon Competitiveness Clusters

The Walloon Institute for Evaluation, Prospective and Statistics, (IWEPS), asked Technopolis to evaluate the results of the Walloon policy for competitiveness clusters which were first implemented in 2005 in this Belgian region. The Walloon competitiveness clusters policy aims to increase the competitiveness of the regional economy through research, innovation and the networking of actors. It…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk