Intelektuālā īpašuma tiesības un standarti

Intelektuālā īpašuma tiesības ir kļuvušas par aizvien nozīmīgāku veidu kā komercializēt un veicināt inovatīvas aktivitātes. To atspoguļo tādi indikatori kā ikgadējais patentu pieteikumu skaits Eiropas Patentu birojā, kas ir nepārtraukti audzis un tagad ir par kādiem 50% augstāks nekā pirms desmit gadiem. Ir pieaugusi ne tikai patentu, bet arī citu intelektuālā īpašuma veidu kā, piemēram, autortiesību, preču zīmju, dizainu un komercnoslēpumu nozīme. Plašāka un intensīvāka intelektuālo īpašumu tiesību pielietošana ir padarījusi intelektuālā īpašuma vadību par centrālu jautājumu kā priekš uzņēmumiem un pētniecības organizācijām, tā priekš politikas veidotājiem. Technopolis ir sniedzis atbalstu mūsu klientiem šo pieaugošo izaicinājumu risināšanā, piedāvājot individuāli pielāgotas konsultācijas intelektuālā īpašuma tiesību politikas un stratēģiju izveidē, monitoringā un izvērtēšanā.

 

Support study for the ex-post evaluation and ex-ante impact analysis of the IPR enforcement Directive (IPRED)

The study aims to provide “Support for an ex-post evaluation of Directive 2004/48/EC [IPRED] and for an Impact Assessment in view of legislative proposals modernising the enforcement of IPR”. IPRED has been implemented between 2005-2009. A first, early evaluation (2011) could not establish significant impacts. Given the changes – in particular in the digital environment…

Skatīt ziņojumu

Evaluation of the application of Regulation 386/2012

This evaluation concerns the implementation of Regulation (EU) No 386/2012 on entrusting the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (former OHIM) with tasks related to the enforcement of intellectual property rights (IPRs), including assembling public- and private-sector representatives as a European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. The evaluation analyses the relevance, effectiveness, efficiency,…

Skatīt ziņojumu

Study on the contribution of standardization to innovation in European-funded research projects

This study for CEN analysed the nature and extent to which FP6 and FP7 projects use standardisation as an input to their work or as a means to codify and disseminate the knowledge created through projects. Desk research, interviews and surveys were used to identify the role of standards within FP6/7 projects and a series…

Skatīt ziņojumu

European Institute of Innovation and Technology Policy Study

Technopolis supports research organisations in their development, assessment and formulation of IPR strategies. This study – written on behalf of the European Commission, DG EAC, and in collaboration with ISIS Enterprise, the technology transfer firm of the University of Oxford – reviewed the current state of development of the IPR strategies of the first three…

Skatīt ziņojumu
Skatīt vairāk