Tallinn

Technopolis Group Eesti
Maakri 23
10145 Tallinn
Estonia
T: +372 644 0435 / +372 5345 7272

Direktors

Katre Eljas-Taal

Enterprise No: 12104615

VAT No: EE101448901

.

Baltija

Baltijas valstu birojs tika atvērts 2006. gada augustā. Tas bija likumsakarīgs Technopolis tālākas izaugsmes solis, jo uzņēmums jau kopš 90. gadu beigām sadarbojās ar aģentūrām, kuras izstrādā un īsteno politiku Baltijas reģionā.

Baltijas valstu birojs specializējas publiskā sektora pētījumu veikšanā un konsultēšanā pētniecības, attīstības un inovāciju jomā, uzņēmējdarbībā, kā arī dabaszinātnēs un augstākajā izglītībā. Mūsu uzmanības centrā ir salīdzinošo pētījumu projekti un starptautiskā novērtēšana, kā arī stratēģiju un programmu izstrāde un izvērtēšana. Mūsu klienti ir Baltijas valstu publiskā sektora organizācijas un arī Ziemeļvalstu un Eiropas Savienības institūcijas.

Attiecībā uz konkrētām tēmām – mums ir laba pieredze reģionālajāattīstībā, ES strukturālo fondu jomā, publiskajā un privātajā PA un inovāciju sadarbībā, tehnoloģiju pārnesē un komercializācijā, uzņēmumu veidošanā, stratēģiskajā plānošanā un projektu vadībā. Mūsu konsultantiem ir laba pieredze tematiskajās jomās, piemēram, vides jautājumos (īpaši ekoinovācijas jomā), kā arī veselības aprūpes un biotehnoloģiju jomā. Mēs pašlaik paplašinām savu darbību sociālo inovāciju un pieprasījuma inovāciju politikā.

Baltijas valstu birojs maksimāli izmanto kontaktus ar pārējiem Technopolis birojiem, lai varētu piedāvāt klientiem piekļuvi kolēģu uzkrātajām zināšanām citās Eiropas valstīs.

Biroja darbinieki brīvi pārvalda igauņu, lietuviešu, latviešu, angļu, somu un krievu valodu.