Ekologiška ekonomika

Politikų formuotojai, siekdami priimti teisingus ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos sprendimus, dažniausiai renkasi „Technopolis Group“ paslaugas. Mes siekiame integruoti aplinkosaugos poveikio ir tvarumo temas į mokslo, technologijų ir inovacijų (MTI) politiką bei Europiniu, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu išplėsti ekonominės plėtros politiką. Mūsų konsultantai yra pripažinti ekspertai ekologinių inovacijų ir išteklių efektyvumo politikų tyrimų srityje. Mes galime ambicingus politinius tikslus ir mokslinių tyrimų rezultatus paversti veiksmingais vyriausybėms skirtais patarimais.

Pastarąjį dešimtmetį bendrovė sėkmingai vykdė projektus, pavyzdžiui:

  • palyginamąsias ES ir šalies ekologinių inovacijų bei verslo tendencijų studijas, įskaitant gerosios praktikos pavyzdžius iš ES ir kitų šalių;
  • ES bei tarptautinių organizacijų pavedimu ekologinių inovacijų ir tvarumo indikatorių surinkimą ir analizę, įskaitant internetinių duomenų bazių ir sudėtinių indikatorių (ES ekologinių inovacijų švieslentės) sukūrimą;
  • ekologinių inovacijų ir mokslinių tyrimų, inovacijų bei kitų politikų poveikio aplinkai vertinimą ir analizę, įskaitant metodologijų ir matavimo sistemų sukūrimą;
  • išsamių technologinių ir politikos atvejų studijų apie pasirinktas aplinkosaugos technologijas ir politines priemones EBPO šalyse, rengimą;
  • kuriamų ekologinių verslo modelių ir vertės grandinių reikalingų pereiti prie efektyvesnio išteklių naudojimo, mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos bei naujų krypčių politikai formuoti studijų rengimą.

International Comparison of Energy Transitions

Technopolis Group studied the energy transitions of Belgium, Denmark, Germany, France and the United Kingdom on behalf of the Dutch Topsector Energy. The focus on institutional factors in this study emphasised the fact that the foreign policy success of historical choices and cultural aspects in one country could not be replicated in another.  The country studies…

Peržiūrėti ataskaitą

Regulatory barriers for the circular economy

Circular Economy is defined as an economy “where the value of products, materials and resources is maintained in the economy for as long as possible, and the generation of waste minimised”. In its ‘Circular Economy Package’ of December 2015, the EC wants “to help European businesses and consumers to make the transition to a stronger…

Peržiūrėti ataskaitą

Research and Innovation in climate change, resource efficiency and raw materials

The goal of the study is to support the EC in promoting successful research and innovation (R&I) policies and programmes under the Specific Programmes of Horizon 2020 in support of Flagship Initiatives “Innovation Union” and “Resource Efficient Europe” with a focus on the specific challenge “Climate Action, resource efficiency and raw materials”.  

Peržiūrėti ataskaitą

Green sectors in Eastern Europe and NIS: overview of general trends

The report gives an extended analysis based on the environmental goods trade statistics for the World and sub regions including Europe (especially South East Europe, EU and EUR new member states, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, and South Eastern Europe) Latin America and South East Asia regions in order to identify the cross-country trends…

Peržiūrėti ataskaitą
Daugiau ataskaitų