Strateegiline nõustamine ja konsultatsioonid

Teaduse, uuringute ja innovatsiooni valdkonna organisatsioonid tegutsevad muutuvas institutsionaalses, sotsiaalses, majanduslikus ja tehnoloogilises keskkonnas. Technopolis nõustab poliitikakujundajaid strateegiate ja poliitikate planeerimisel ning uute instrumentide loomisel. Meie meeskond nõustab ka ülikoole, muid teadusorganisatsioone ja avaliku ja erasektori partnerlusi strateegiate väljatöötamisel, uute algatuste korraldamisel ja äriplaanide koostamisel.

Kasutame strateegilisel nõustamisel erinevaid metodoloogilisi lähenemisi: tehnoloogia ja poliitikaseire, teekaardid, SWOT, rahvusvaheline võrdlus, võrgustiku analüüs (network analysis) ja teisi konkreetsetele vajadustele vastavaid meetodeid.

UK Research and Innovation, Support to the generation of a Research and Innovation Funding Service

The newly formed UK Research and Innovation (UKRI) aims to have the best research and innovation funding service in the world. To assist in this mission, Technopolis Group assembled a panel of internal and external senior experts to provide a comparative perspective from several other research and/or innovation funders across Europe, to highlight best practice…

Vaata aruannet

The Latvian Research Funding System

This report reviews Latvia’s existing funding allocation systems and processes and proposes improvements based on best practice, including an overall institutional/organisational structure for managing the funding system, tailored to the specificities of the Latvian situation. The study was carried out by a panel of experts, under the Horizon 2020 Policy Support Facility, based on document…

Vaata aruannet

The 'Optimisation of Financial Tools' in Renewable Energies

Technopolis supported the inception of the project: ‘optimise funding tools’ and organised a network facilitation effort in order to move towards an integrated development of the renewable energy industry and foster energy efficiency’ under the 2nd Call for Projects of the EUROPACT (ERDF technical assistance) programme’s Regional Initiative Strand. This project, which brought together the…

Vaata aruannet

Support to EU-India Innovation cooperation

This project focus on strengthening cooperation between European and Indian start-up ecosystems and reinforcing European presence in India in the area of innovation.  The project has two separate initiatives. The first activity under this project aims at connecting incubators, including coaches and mentors, and start-ups. Connecting coaches and mentors will allow connecting incubators which will…

Vaata aruannet
Vaata edasi