Poliitikate seire ja võrdlus

Juba 2000. aastate algusest oleme loonud ja hallanud suurt hulka poliitikaseire platvorme, sealhulgas Euroopa Komisjoni jaoks, mis võimaldavad otsustajatel ja huvirühmadel erinevate riikide ja piirkondade poliitikatega tutvuda ja neid võrrelda.

Oleme teinud teedrajavat tööd poliitikate elluviimise tulemuste, halduse ja konkreetsete poliitikaalgatuste võrdlemisel sellistes algatustes nagu Innovation TrendChart, ERAWATCH, regionaalne innovatsiooniseire (Regional Innovation Monitor) ja ökoinnovatsiooni (Eco-Innovation Observatory) platvormid.

Ekspertide koostöövõrgustiku abil koondatud andmed võimaldavad meil kiiresti teostada poliitikatrendide analüüse, samuti tuua näiteid heade praktikate kohta tulevaste poliitikate väljatöötamiseks ja arendamiseks.

European Innovation Scoreboard 2011-12

This project was designed to provide the innovation policy community with statistical and economic analyses that allow the evaluation and the characteristics and performances of national and regional innovation systems. The tasks delivered under this service contract were the continuation of activities under the previous European Innovation Scoreboard (EIS) project. Within this framework, Technopolis Group…

Vaata aruannet

ERAWATCH Country reports Research inventory 2010-11

This assignment continued the production and updating of both the ERAWATCH Research Inventory and Annual ERAWATCH Analytical Country Reports, which assessed the progress made by the Member States in the implementation of the Lisbon Strategy, in particular with regard to private and public R&D investment and on the contribution to the realisation of the European…

Vaata aruannet

Regional Innovation Monitor

The Regional Innovation Monitor (RIM) provided policy-makers, other innovation actors and researchers with information on and analysis of the existing innovation policy measures in the EU Member States at a sub-national level (NUTS 1 or 2). The results of these activities were centralised in [output] a repository and disseminated via dedicated Regional pages in DG…

Vaata aruannet

Private: Eco-Innovation Observatory

The Eco-Innovation Observatory is a European Commission funded project that has been run by Technopolis Group since 2009  to provide detailed sectoral analysis on eco-innovation trends in the EU.  The main activities include: Collection and analysis of data on future market and technology trends of eco-innovation, taking into account the situation in Member States and in…

Vaata aruannet
Vaata edasi