Hindamine

Technopolis viib läbi hindamisi poliitikate ja programmide, teaduskeskuste, teadust rahastavate organisatsioonide, koostöövõrgustike organisatsioonide ning muude riiklike uurimis- ja innovatsioonisüsteemide kohta. Hindamiste hulgas on programmide ja poliitikate eelhindamised (ex-ante impact assessments), vahehindamised, eksperthindamised (peer-reviews), järelhindamised (ex-post evaluations) ning lühikese ja pika perioodi mõjude hindamised. Ulatuslik rahvusvaheline kogemus võimaldab meil anda hinnanguid nii projekti, programmi, nn. portfelli, institutsiooni kui ka innovatsioonisüsteemi tasanditel.

Meie meeskond valdab kaasaegseid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimis- ja analüüsi meetodeid ning uuendab pidevalt oma analüüsivahendeid ja -võtteid. Aitame välja töötada mõõdikuid ja seiresüsteeme hindamisraamistike koostamiseks. Jagame oma kogemusi, koolitades poliitikakujundajaid ja praktikuid hindamise alal ning seostame hindamistulemused konkreetse programmi, poliitika ja organisatsioonilise ümberkujundamisega.

A Good Council? Evaluation of the Research Council of Norway

The evaluation of the Research Council of Norway (RCN) provided an assessment in relation to the overarching goals that were established for the Council’s activities as both a Research Council and an Innovation Agency. It covered the Research Council’s roles in the research system in the light of recent developments, including an increase in independence for research institutions accompanied with more clearly defined strategic responsibilities, and the internationalisation of research.

Vaata aruannet

A Meta Evaluation of the Swedish Energy Agency

Technopolis Group’s meta evaluation reviewed all programme evaluations performed by the Swedish Energy Agency since 2000. It identified key learnings which were used to inform the design of a future system for project quality assessment, monitoring, evaluation and impact assessment (ex post). The overall conclusion reached through the meta evaluation is that the evaluations commissioned…

Vaata aruannet

Evaluation of Tekes

Tekes was founded in 1983 and is the central Finnish agency responsible for the formulation and implementation of technology and innovation policy. According to the Tekes Act the objective of Tekes is to promote the development of industry and services by means of technology and innovations. Its activities must renew industries, increase value added, improve…

Vaata aruannet

Evaluation of Walloon Competitiveness Clusters

The Walloon Institute for Evaluation, Prospective and Statistics, (IWEPS), asked Technopolis to evaluate the results of the Walloon policy for competitiveness clusters which were first implemented in 2005 in this Belgian region. The Walloon competitiveness clusters policy aims to increase the competitiveness of the regional economy through research, innovation and the networking of actors. It…

Vaata aruannet
Vaata edasi