Tallinn

Technopolis Group Eesti
Maakri 23
10145 Tallinn
Estonia
T: +372 644 0435 / +372 5345 7272

Direktor

Katre Eljas-Taal

Enterprise No: 12104615

VAT No: EE101448901

.

Baltikum

Technopolise Baltimaade kontor asutati 2006. aasta augustis Tallinnas. See oli Technopolise tegevuse loomulik jätk, kuna olime teinud koostööd Balti riikide piirkonnas poliitikaid väljatöötavate ja elluviivate asutustega juba 1990. aastate lõpust.

Technopolis Group’i Baltimaade kontor on spetsialiseerunud uuringute läbiviimisele ja avaliku sektori nõustamisele T&A ning innovatsiooni ja ettevõtluspoliitikates, kuid samuti loodusteadustes ning kõrghariduspoliitikas. Viime läbi nii võrdlevaid uuringuid ja rahvusvahelisi analüüse kui ka strateegiate ja poliitikate hindamisi. Meie kliendid on avaliku sektori organisatsioonid Balti riikidest, aga ka Põhjamaade ning Euroopa Komisjoni institutsioonid.

Konkreetsemalt omame kogemusi ja teadmisi projektidest, mis on seotud regionaalse arengu, ELi struktuurifondide, avaliku ja erasektori vahelise T&A ning innovatsiooni partnerluse, tehnoloogia siirde ja uute toodete turule toomise, ettevõtluse rahvusvahelistumise, ettevõtluse arendamise, strateegilise planeerimise ning projektijuhtimisega. Meie ekspertidel on kogemused nii keskkonna (eriti öko-innovatsiooni ja energiasäästu), samuti tervishoiu ja biotehnoloogia valdkondades. Laiendame oma teadmisi ja kogemusi üha enam sotsiaalse ja nõudluspõhise innovatsiooni valdkondades.

Technopolis Group’i Baltimaade kontori töödesse on regulaarselt kaasatud teiste kontorite eksperdid, tagades teemade rahvusvahelise käsitluse, kompetentsi ja kogemuste olemasolu. Baltimaade kontori meeskond omab mitmekülgset keelepagasit, kasutades töökeelena nii inglise, eesti, leedu, läti, soome kui ka vene keelt.