Rohemajandus

Technopolis Group on juhtiv nõustaja, kes aitab poliitikakujundajatel teha õigeid majanduslikke, sotsialaseid ja keskkonna-alaseid valikuid. Oleme spetsialiseerunud keskkonnamõjude ja laiemate jätkusuutlikkuse alaste teemade integreerimisele teaduse-, tehnika- ja innovatsioonipoliitikatesse ning ulatuslikumalt majandusarengu poliitikatesse nii Euroopa, riiklikul kui regionaalsel tasandil. Meie konsultandid on tunnustatud eksperdid ja juhtivad mõtlejad ökoinnovatsiooni ja tõhusa ressursikasutuse alaste poliitikauuringute valdkonnas. Meil on hea kogemus teisendada ambitsioonikad poliitikaeesmärgid ja teadusuuringute tulemused valitsuste jaoks elluviidavateks nõuanneteks.

Viimase kümne aasta jooksul on ettevõte edukalt juhtinud näiteks järgmisi projekte:

  • ELi tasandil ja riiklikul tasandil võrdlusuuringud ökoinnovatsiooni poliitika- ja äritrendide kohta, sealhulgas heade tavade näited EList ja väljastpoolt;
  • ELi organisatsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks ökoinnovatsiooni ja jätkusuutlikkuse mõõdikute kogumine ja analüüsimine, sealhulgas online andmebaaside ja komposiitindikaatorite loomine (EU eco-innovation scoreboard);
  • öko-innovatsioonile ning teadus-, innovatsiooni- ja muude poliitikate keskkonnamõjudele keskenduvate hindamiste ja mõjuhinnangute teostamine, sealhulgas metoodikate ja mõõdikute väljatöötamine;
  • tehnoloogiate- ja poliitikaalaste süvajuhtumiuuringute koostamine, mis keskenduvad OECD riikide valitud keskkonnatehnoloogiatele ja -poliitikameetmetele;
  • uuringud tekkivate roheliste ärimudelite ja väärtusahelate kohta, mis on olulised ressursitõhusale, madala süsinikuheitega majandusele ülemineku jaoks, sealhulgas uute trendide mõjud poliitikatele.

International Comparison of Energy Transitions

Technopolis Group studied the energy transitions of Belgium, Denmark, Germany, France and the United Kingdom on behalf of the Dutch Topsector Energy. The focus on institutional factors in this study emphasised the fact that the foreign policy success of historical choices and cultural aspects in one country could not be replicated in another.  The country studies…

Vaata aruannet

Regulatory barriers for the circular economy

Circular Economy is defined as an economy “where the value of products, materials and resources is maintained in the economy for as long as possible, and the generation of waste minimised”. In its ‘Circular Economy Package’ of December 2015, the EC wants “to help European businesses and consumers to make the transition to a stronger…

Vaata aruannet

Research and Innovation in climate change, resource efficiency and raw materials

The goal of the study is to support the EC in promoting successful research and innovation (R&I) policies and programmes under the Specific Programmes of Horizon 2020 in support of Flagship Initiatives “Innovation Union” and “Resource Efficient Europe” with a focus on the specific challenge “Climate Action, resource efficiency and raw materials”.  

Vaata aruannet

Green sectors in Eastern Europe and NIS: overview of general trends

The report gives an extended analysis based on the environmental goods trade statistics for the World and sub regions including Europe (especially South East Europe, EU and EUR new member states, Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, and South Eastern Europe) Latin America and South East Asia regions in order to identify the cross-country trends…

Vaata aruannet
Vaata edasi